Webtoegankelijkheid

Navigatiehulpmiddelen

Paginastructuur

De site is homogeen gestructureerd. Elke pagina is als volgt opgebouwd:

 • een venster met de hoofding van de universiteit, directe toegang tot de verschillende sites van de universiteit, een zoekvenster, en een link naar de portaalsite;
 • het hoofdmenu met de verschillende rubrieken waaruit de site is opgebouwd;
 • twee of drie kolommen om specifieke informatie weer te geven. De eerste kolom bevat het menu van de rubriek waarin men zich bevindt, evenals nuttige links eigen aan de site (Jaarboek, Contacten, Toegangsplan). De tweede kolom bevat de eigenlijke pagina-content. De derde kolom (indien aanwezig) geeft flash-informatie in verband met een bepaalde rubriek weer, evenals allerhande informatie met betrekking tot de pagina waarop men zich bevindt (contacten, bijlagen, …)
 • onderaan de pagina, een zone met allerlei informatie (siteplan, wettelijke bepalingen, webtoegankelijkheid, contact webmaster, adres universiteit).

Sneltoetsen

Om u toe te laten snel doorheen de site te navigeren, wordt u een lijst met sneltoetsen ter beschikking gesteld. De vereiste sneltoetsencombinatie is verschillend naargelang de webbrowser die u gebruikt:

 • Internet Explorer onder Windows: Alt + Shift en [Sneltoets], daarna Enter
 • Mozilla, Netscape, Firefox, Safari, Chrome onder Windows: Alt + Shift en [Sneltoets]
 • Opera: Maj + Echap en [Sneltoets]
 • Safari onder Mac: Ctrl + Shift en [Sneltoets]

Hieronder vindt u de lijst van de sneltoetsen. Gebruik steeds bij voorkeur de numerieke toetsen bovenaan het klavier in plaats van het afzonderlijke numerieke toetsenbord.

 • Naar de pagina 'Webtoegankelijkheid' gaan: Toets '0'
 • Naar de introductiepagina gaan: Toets '1'
 • Naar de pagina-content gaan (en het hoofdmenu omzeilen): Toets 's'
 • Naar het siteplan gaan: Toets '3'
 • Naar het zoekvenster gaan: Toets '4'
 • Webmaster contacteren: Toets '7'
 • Naar de rubriek 'Wettelijke bepalingen' gaan: Toets '8'

Karaktergrootte

U beschikt over de mogelijkheid om de karaktergrootte op het scherm te wijzigen met het muiswieltje, terwijl de toets Ctrl ingedrukt gehouden wordt (geldt voor alle webbrowsers). U kan de karaktergrootte ook als volgt aanpassen:

 • Mozilla Firefox, Chrome, Safari: toetsencombinatie Ctrl + of Ctrl -
 • Internet Explorer, Opera: via het menu View >> Zoom of Text Size

Webnormen

Wij hebben ons best gedaan om de webtoegankelijkheid te verruimen. In deze optiek hebben wij de aanbevelingen van W3C opgevolgd. Deze site werd gevalideerd voor Mozilla Firefox, Internet Explorer 6 en 7, en Safari. De site is over de ganse lijn 'xhtml 1.0 strict' gevalideerd en probeert de WCAG-(Web Content Accessibility Guide)-aanbevelingen te implementeren.

Niettemin worden tal van elementen op geregelde basis geüpdatet. Gelet echter op het dynamisme van de site kunnen bepaalde gegevens, door onachtzaamheid, tijdelijk verouderd zijn.

certificat de validation w3ccertificat w3c de CSS validée